Kontakta Malmö Folk

Kontakta Malmö Folk
För kontakt och information: info@malmofolk.se
Ordförande: Frida Höfling, telefon: 0736 949516. Email: frida.hofling@hotmail.com.
Adress: Malmö Folk c/o Frida Höfling, Vävstolsvägen 17, 215 80 Malmö

 
Malmö Folkmusikförening | © musikt | pg 98 88 58-7 | kontakta Malmö Folk